Tot depèn del punt de vista / Todo depende del punto de vista / Everything depends on your point of view / Tutto dipende dil punto di vista

viernes, 4 de diciembre de 2009

L’atzar de les poesies visuals per Barcelona

Sembla mentida la quantitat de mobles que cada dia es tiren pels carrers de Barcelona. Mobiliari que en aparença no son res però que en realitat amaguen un gran món particular, que han format part d’una casa amb una vida pròpia, un dia a dia amb determinades persones, una història… Una part d’intimitat rebutjada i aprofitada per altres persones que de forma involuntària, passen a tenir un lligam amb un altra persona, aquella que primer convivia amb aquell objecte.
Cada barri de Barcelona, te un dia determinat per a llançar els mobles que ja no es volen, de les cases als carrers i en molts casos, dels carrers a altres cases de nou. Una norma urbanística que amaga tot un món. Poesies visuals gratuïtes pels carrers, espais íntims traslladats als espais públics que de forma inconscient permeten la intrusió, el voylerisme i la apropiació no sols del objecte en sí, si no també de les vides agenes.

Parece mentira la cantidad de muebles que cada día se tiran por las calles de Barcelona. Mobiliario que en apariencia no son nada pero que en realidad esconden un gran mundo particular, que ha formado parte de una casa con vida propia, un día a día con determinadas personas, una historia... Una parte de intimidad desechada y aprovechada por otras personas que de forma involuntaria, pasan a tener un vínculo con otra persona, aquella que primero convivía con ese objeto.
Cada barrio de Barcelona, tiene un día determinado para bajar los muebles que ya no se quieran, de las casas a las calles y en muchos casos, de las calles a otras casas de nuevo. Una norma urbanística que esconde todo un mundo. Poesías visuales gratuitas por las calles, espacios íntimos trasladados a los espacios públicos que de forma inconsciente permiten la intrusión, el voyerismo y la apropiación no solo del objetó en si, sino también de las vidas ajenas.

martes, 25 de agosto de 2009

Obres Itàlia 2009

Ceràmica.
Títol: "la batxillera"

Cerámica
Título: "la batxillera"

domingo, 21 de junio de 2009

domingo, 10 de mayo de 2009

Trebajos Italia 2009Estampa a partir d'una xapa de fusta
Estampa a partir de un contrachapado de madera
La estampa en paper d'arròs
La estampa en papel de arroz

lunes, 20 de abril de 2009

Italia 2009

"Autoretrat"
Gravat: aigua-tinta

"Autoretrato"
Gravado: Aguatinta

domingo, 19 de abril de 2009

Trabajos Italia 2009


"La coppia"

Com el “yin i el yang”. Un concepte que se pot aplicar a tot tipus de dualitat. Una filosofía oriental que descriu les dues forces fundamentals aparentment oposades i al mateix temps complementàries: llum/foscor, ment/cos, vida/mort, masculí/femení, calor/fred… El ying fa referència al principi femení, la terra, la foscor, la passivitat i l’absorció. El yang, al principi masculí, el cel, la llum i l’activitat. Segons aquesta idea, cada ser, objecte o pensament posseeix un complement del que depèn per a la seva pròpia existència. D’aquí sorgeix la idea de que res existeix en estat pur ni tampoc en absoluta quietud, si no en una continua transformació. A més, qualsevol idea pot ser vista com el seu contrari si s’observa des de un altre punt de vista.

El yin i el yang son compostos. Tot te el seu oposat, tot i que aquest no és absolut si no relatiu, ja que res és completament yin ni completament yang.

El yin i el yang son interdependents. No poden existir un sense l’altre

El yin i el yang es consumeixen i generen mútuament. El yin i el yang formen un equilibri dinàmic: cuan un augmenta, l’altre disminueix. El desequilibri no es si no algo circunstancial, ja que quan un creix en excés força a l’altre a concentrar-se, lo que a la llarga provoca una nova transformació.

El yin i el yang poden transformar-se en els seus oposats. La nit es transforma en día, lo càlid en fred, la vida en mort. Però aquesta transformació és relativa també. Per exemple, la nit es transforma en dia, però al mateix temps coexisteixen en llocs oposats de la terra.

En el yin hi ha yang i en el yang hi ha yin. Sempre hi ha una resta de cada un d’ells en l’altre, lo que comporta que l’absolut es transforme en el seu contrari. Per exemple, una llavor enterrada soporta el hivern i renèix a primavera.


Como el “yin y el yang”. Un concepto que se puede aplicar a todo tipo de dualidad. Una filosofía oriental que describe las dos fuerzas fundamentales aparentemente opuestas y al mismo tiempo complementarias: luz/oscuridad, mente/cuerpo, vida/muerte, masculino/femenino, calor/frio... El “yin” hace referencia al principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El “yang”, al principio masculino, el cielo, la luz y la actividad. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su propia existencia. De aquí surge la idea de que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contrario si se observa desde otro punto de vista.

El yin y el yang son opuestos. Todo tiene su opuesto, todo y que este no es su absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang.

El yin y el yang son interdependientes. No puede existir uno sin el otro.

El yin y el yang se consumen y generan mutuamente. El yin y el yang forman un equilibrio dinámico: cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación.

El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos. La noche se transforma en día, lo cálido en frio, la vida en muerte. Pero esta transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero al mismo tiempo coexisten en lugares opuestos de la tierra.

En el yin hay yang y en el yang hay yin. Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que comporta que el absoluto se transforme en su contrario. Por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera.


Els buits que crea la postura d’un personatge son emplenats per la postura de l’altre. Estan cara a cara i sembla que es miren directament, però no tenen ulls. I tot i la seva proximitat no es senten, no es parlen i no es poden tocar, ja que no tenen orelles, boca i estan agafats a ells mateixos.


Los bacios que crea la postura de un personaje son llenados por la postura del otro. Estan cara a cara y parece que se miren directamente, pero no tienen ojos. Y a pesar de su proximidad no se oyen, no se hablan y no se pueden tocar, ya que no tienen orejas, boca y estan agarrados a si mismos.Terra refractària cota

Tierra refrectária cocidaTerra refractària cota al "bucchero"

Un mode de coure del fang de l’època etrusca, que tenyeix el fang de negre corbo i toncs platejats

Tierra refrectária cocida al "Bucchero"

Un modo de cocer el barro de la época etrusca, que tiñe el barro de negro carbon t tonos plateados