Tot depèn del punt de vista / Todo depende del punto de vista / Everything depends on your point of view / Tutto dipende dil punto di vista

jueves, 24 de abril de 2014

"En boca cerrada no entran moscas"
TRANSFER DE BONDO
 Modelat amb plastilina
Modelado con plastelinaAplicació
Aplicación Resultat
Resultado
domingo, 13 de abril de 2014

UAP14

Pròtesis facial per a l'obra "UAP14" al Teatre Municipal de Girona. Febrer 2014
Prótesis facial para la obra "UAP14" al Teatro Municial de Girona. Febrero 2014


Reportatge
Reportaje 


Procés de modelat en plastilina sobre el positiu en guix del rostre de l'actor.
Proceso de modelado en plastilina a partir del positivo en yeso del rostro del actor.

Positiu en silicona
Positivo en silicona
Prepintat per a teatre de la màscara 
Prepintado para teatro de la máscara 
En escena
En escena 
Beca Connecta't

Nova Convocatòria 2014

Més informació:
http://www.carnetjove.cat/connectat/indexConnectat.jsp