Tot depèn del punt de vista / Todo depende del punto de vista / Everything depends on your point of view / Tutto dipende dil punto di vista

domingo, 5 de abril de 2009

"Perspectives"


Tècnica: oli sobre tela
Técnica: olio sobre tela
54 cm x 73cm
(2007)

En aquest quadre faig un joc de perspectives. El pla de projecció de la imatge és paral•lel al mirall en el qual és veu el meu reflex.

Vull canviar la identitat d’aquell que mira el quadre, que per un instant l’espectador es situï en el moment en que portava a terme l’obra. Fer que l’espectador formi part de la creació del quadre, que pensi que ell també ha pintat. Però en el moment en que dirigeix la vista cap al mirall, el que veu no és el seu reflex.

En este cuadro hago un juego de perspectivas. El plano de proyección de la imagen es paralelo al espejo en el cual se ve mi reflejo.

Quiero cambiar la identidad de aquel que mira el, que por un instante el espectador se situé en el momento en que llevaba a cabo la obra. Hacer que el espectador forma parte de la creación del cuadro, que pense que el también ha pintado. Pero en el momento en que dirige la vista hacia el espejo, lo que ve no es su reflejo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario