Tot depèn del punt de vista / Todo depende del punto de vista / Everything depends on your point of view / Tutto dipende dil punto di vista

domingo, 5 de abril de 2009


Portada de la Revista del Centre d’Estudis d’Ulldecona, “Raïls. Numero 21”. (2005)

Aquest és un llibre amb contingut cultural que fa publicacions una vegada a l’any i que és ven a tota la comarca del Montsià. Parla sobre la història, costums, personatges coneguts i altres temes que han succeït al llarg dels temps en aquesta comarca i sobretot, és centra en tot allò que a passat a Ulldecona, el meu poble natal.

La portada fa referència a l’antic abeurador que hi havia a Ulldecona. Era el lloc on els agricultors i petits ramaders portaven a beure als seus animals. La gent també anava a buscar aigua per a les seves cases. Actualment ja no queda rastre d’aquest abeurador. En el seu lloc, ara hi ha una petita font, amb algunes plantes i llocs reformats per a que la gent s’hi pugui seure. Quan fa bon temps, sempre hi pots trobar gent d’avançada edat que prenen la fresca tranquil•lament.

Este es un libro con contenido cultural que hace publicaciones una vez al año y que se vende en toda la comarca del Montsià. Habla sobre la historia, costumbres, personajes conocidos y otros temas que han sucedido a lo largo de los tempos en esta comarca i sobretodo, se centra en todo eso que ha pasado en Ulldecona, mi pueblo natal.

La portada hace referencia al antiguo “abeurador” que había en Ulldecona. Era el lugar donde los agricultores y pequeños grangeros llevan ha beber a sus animales. La gente también iba a buscar agua para sus casas. Actualmente ya no queda rastro de aquel “abeurador”. En su lugar, ahora hay una pequeña fuente, con algunas plantas y lugares reformados para que la gente se pueda sentar. Cuando hace buen tiempo, siempre puedes encontrar gente de avanzada edad que toma el fresco tranquilamente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario